Get Adobe Flash player

Who's Online

We have 6 guests online

Statistics

Members : 1
Content : 59
Web Links : 6
Content View Hits : 137329


..อบรมสอนเด็กทุกวันอาทิตย์
..พบกัน เวลา 09.30-12.0 น.
..เพราะเด็กๆคือบุคคลสำคัญของพระเจ้า

นมัสการพระเจ้าร่วมกัน


คริสเตียนที่หลงหาย หรือขาดความผูกพันกับพระเจ้าไปนาน  ขอเชิญกลับมาสู่อ้อม กอดรักของพระเจ้าอีกครั้ง......สนใจร่วมกิจกรรมคริสตจักร (ฟรี)
โทร 099-335-0777
แผนที่ตั้งคริสตจักร


ขอบคุณท่าน ผอ.Husdin Pinprachasan ผอ.เขตคลองสามวา ที่กรุณามาเปิดป้ายคริสตจักรศรัทธาร่วมใจ เมื่อวันที่ 9 10/2014  รวมทั้งพี่น้องคริสเตียนจากประเทศเกาหลีใต้กว่า 16คน   และพี่น้องคริสเตียนในประเทศไทยที่มาร่วมขอบพระคุณพระเจ้า